Chính sách thanh toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
1. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT

Phương thức THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT chỉ áp dụng cho cho các đơn hàng dưới  20.000.000đ và khách hàng có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt

2. THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN

  • Đối với các đơn hàng từ 20.000.000đ trở lên buộc phải chuyển khoản
  • Đối với các đơn hàng dưới 20.000.000đ chuyển khoản nếu khách có nhu cầu.
  • Đối với cả 2 hình thức thanh toán bên mua cần phải Đặt cọc và thanh toán đơn hàng như sau:

+ Sau khi 2 bên thống nhất và chốt đơn hàng, bên mua đặt cọc cho bên bán 50% đơn hàng , để triển khai đơn hàng
+ Sau khi sản xuất hoàn thành đơn hàng bên mua Thanh toán phần còn lại của đơn hàng , và bên bán sẽ chuyển đủ hàng sau khi đã nhận đủ tiền thanh toán